• The development of large diameter scraper basically meets the technological requirements of rolling mill

    Чоң диаметрдеги кыргычты иштеп чыгуу негизинен прокат станогунун технологиялык талаптарына жооп берет

    Эмбрион түтүгүнүн сырткы диаметри бети менен бүткөнү эптеп-септеп кабыл алынат. Эгерде эмбрион түтүгү өтө коюу болсо, прокат тегирменинин талаптарын аткаруу кыйынга турат. Түтүктүн сырткы эмбрион катмары өтө коюу жана эмбрион тактары өтө терең болгондуктан, аны оор шаймандар гана иштете алат. Башында бир же эки бөлүктү гана кырып салууга болот. Андан кийин, биздин компаниянын практикалык өндүрүшүндө иштөө эффективдүүлүгү кыйла жогорулады. Алты, сегиз даана жана ири диаметри бар тери кыргычтарды иштеп чыгуу прокат тегирменинин талабына ылайык келет.